Aktivitetskalender for publikum og arrangører


- Har vi en operativ og felles kalender som viser oversikt over matrelaterte arrangementer som angår vår region, og da med utgangspunkt i Vestfold? var et av spørsmålene som ble reist på frokostmøtet i april. 

Spørsmålet er relevant, all den tid vi i Vestfold forsøker å få til en samlet mat- og reiselivssatsing for vår region. Men, gode initiativer skal også driftes, og det skal kunne være langsiktig og uhildet - helst styrt av bransjen selv. Dette ble til en god og fruktbar diskusjon, og et av forslagene som kom på bordet, var at VestfoldMat SA tok initiativet videre til driverne av Vestfolds landbruksportal, Grønt Fagsenter som drives v/ kontoret til Vestfold Bondelag.

Som sagt, så gjort - på styremøtet i Vestfold Bondelag i begynnelsen av mai, ble forespørselen overbragt - og svært positivt mottatt. Med dette kan vi nå ønske velkommen til  - og takke for - at vi nå har muligheten til å legge relevante aktiviteter og arrangement inn i en kalender som både oppdateres og følges opp daglig. Hurra!

Gå inn på www.grontfagsenter.no, og se aktivitetskalender i høyre kolonne:)

- Til dere (arrangører) som ønsker å få et arrangement omtalt og lagt inn i denne kalenderen, så er beskjeden: Send Tittel, omtale/praktiske opplsninger (som sted, tid og tema etc) til kontoret til Vestfold Bondelag (se epost på www.grontfagsenter.no). HUSK BILDE!!!