Velkommen til Quality - frokost, med nytt om VestfoldMeny TM


Frokost før møtestart - i Foynstuene på Quality Hotell Tønsberg.

Frokostmøtet den 30. oktober hadde godt oppmøte; 21 deltakere startet dagen sammen, med påfyll av kvalitet, både i ord og i mat. Tross mange sykefravær, må vi si oss godt fornøyd: deltakerne representerte en god sammensetning der både produsenter, kokker, og annen relatert næring, samt byråkrater var tilstede. 

Takk til oktober-møtets vertskap, Quality Hotel Tønsberg for hyggelig invitasjon, god frokost - standsmessig frokostoppdekning og interessant presentasjon ved driftsjef Torbjørn Andersen. Ellers vil arrangøren VestfoldMat SA få takke produsent av Svanepotet ved Dag Fredrik Eftedal for en lærerik presentasjon av deres nye produkt spesielt rettet mot storhusholdning, kokker og restauranter; delikatessepoteten Svanepotet. VestfoldMat SA er stolt og glad for at Vestfold nå med to kvalitetsprodusenter (begge medlemmer i VestfoldMat) ligger i front når det gjelder produktutviking av potet, som kan "spise" av importpotetenes markedsandeler. Måtte de lykkes i særdeleshet!