Vestfold - mat - og reiseliv midt i matfatet.


Mølen i Brunlanes, sydporten til Vestfold, også i vikingtid.
FROKOSTMØTE I NOVEMBER er satt til torsdag 27. november. Nevlunghavn Bakeri i Brunlanes, sør i Vestfold, er møtets frokostvertskap. Dette er siste frokostmøte før jul:

Frokost/mingling mellom kl 0830-0900, Tema/program kl 09: Fra jordet - til bordet: korn blir til mel – mel blir til brød, fortellingen om et lokalt samarbeid: v/Nevlunghavn Bakeri v/Erik Torstein og Kvelde Mølle. 

Vi ønsker også å belyse Vestfold- maten i et reiselivsperspektiv – og har invitert reiselivsfasilitator Ellen Larsen til å orientere om hva som ligger i fasilitatorrollen, bedriftsnettverk og ny struktur for reiselivet i Vestfold.  Vel møtt!

"FROKOSTKLUBBEN - Smaken av Vestfold" er en åpen møteplass for profesjonelle aktører innen bransjen. Arenaen har eksistert siden januar 2013. Her samles aktører fra bl.a. reiselivs- og serveringsbransjen og mat- og landbruksprodusenter/tilbydere i fylkesregionen vår. Vi møtes fast, siste torsdag i måneden.  -VestfoldMat SA-