Godt høstmøte torsdag 25. september 2014

Johan Fuglår, Tunsberg Mathus og Catering, ønsket velkommen til septembermøtet i FROKOSTKLUBBEN - Smaken av Vestfold. Rundt 25 deltakere hadde tatt turen til Midtløkken café, som var vertskap for dagens møte.  
Tone Almehagen, styremedlem i VestfoldMat, ledet frokostmøtet. Dagens program var foruten presentasjon ved Johan Fuglår, en diskusjon rundt temaet: Merkevaren VestfoldMat. VestfoldMat er etterhvert et kjent begrep, og møter økende etterspørsel på vegne av sine medlemmer. Det er tydelig at aktivitet og arbeid i og rundt matnettverket vårt nå bærer frukt. Gode og konstruktive innspill til tiltak er på planen, og flere  ideer ble også lansert i løpet av dette torsdagsmøtet.

Diskusjonen gikk videre ut i fra dette, mot tematikken rundt utfordringer med pakking og distribusjon av reiselivs- og matopplevelser i fylkesregionen vår. Fast program på FROKOSTMØTET - Smaken av vestfold, er innspill fra Mat og landbruksgruppa v/Vestfold Bondelag. Det vil sendes ut egen informasjon til medlemmene i nettverket om hva som skjer rundt dette ift å øke attraktivitet og lønnsomhet, med fokus på samarbeid i og med reiselivet i Vestfold. Gründer Thale Håmo-Bakkend presenterte konseptet Lokal Kolonial: hun vil åpne butikk i Horten, og var interessert i å knytte kontakter og samarbeid med Vestfolds matprodusenter. 


Møtet ble formelt avsluttet ca kl 10, og flere av deltakerne fulgte da med over i det annonserte evalueringsmøtet til Bondens marked Vestfold. VestfoldMat SA har vært en sentral støtteaktør og pådriver til å få igang Bondens marked Vestfold - sammen med flere av mat- og landbruksaktørene i Vestfold. I vel et års tid har det vært gjennomført en rekke tiltak i Vestfold for å få opp aktiviteten knyttet til økt produksjon og omsetning av kortreist, lokal mat, rekruttering til produksjonsmiljøene samt alternative omsetningskanaler. Bondens marked Vestfold har vært en del av denne strategien, og det er blant annet blitt gjennomført prøvemarkeder i tillegg til en rekke møter og tiltak både for produsenter og omsetningsledd. Konklusjon etter prosjektet Bondens marked Vestfold er i ferd med å ferdigstilles. Det har vært mye jobb, spesielt i forhold til arbeidet med å få flere produsenter knyttet opp mot et Bondens marked i Vestfold. Sluttrapport og referat fra BmV vil ferdigstilles ila oktober. Takk til Amund Kind, Vestfold Bondelag for fotografering på frokostmøtet:)