Om Bondens marked Vestfold:

Datoer for Bondens marked Vestfold i mai og juni på Tønsberg Torv:

3. mai, kl 1000 - 1600
7. juni, kl 1000 - 1600For produsenter: det er gratis å stå på disse to datoene, 3 mai og 7 juni. Dette er prøvemarkeder, og tilbyr en fin anledning å teste ut Bondens marked i Vestfold. Er du interessert eller trenger mer informasjon, ta kontakt.


Vi ønsker nye og gamle medlemmer av Bondens marked Vestfold, samt gjesteprodusenter velkommen til prøvemarked i mai og juni. Det er ekstra hyggelig om produsenter fra andre Bm finner tid til å besøke oss i Vestfold. Vi har tidligere vært kjent for å ha bra omsetning på markedene, så muligheten bør absolutt være til stede for et godt Bondens marked.

Vi inviterer nå før sommeren til to prøvemarkeder, med plan om å satse på fast markedsdag fra september med markeder første lørdag per måned.

Vi setter pris på svært rask tilbakemelding fra deg/dere om du/dere ønsker å delta på disse to markedene.

Det vil ikke medføre kostnader for deg som produsent, og vanlige regler for Bondens marked gjelder.

Mer informasjon på måndenes frokostmøte torsdag 24. april kl 0830 - i regi av Vestfoldmat SA.
Sted for april-møtet: Handelens Hus i Tønsberg. Se Invitasjon/program. Vel møtt til et spennende møte!

Et interimstyre er nå nedsatt i Bondens marked Vestfold, og vi satser på ett marked per måned. Interimstyret består av Karine Huseby (VestfoldMat SA), Nina Eide (Bondens marked produsent og medlem), Tone Almehagen (VestfoldMat SA), Kari Mette Holm (Fylkesmannens landbruksavdeling) og undertegnede Stine Koppang (Tønsberg Sentrumsutvikling).


Kort informasjon om Bondens marked
Bondens marked er et "torg" der du som kunde kan kjøpe mat direkte fra produsenten.
Vi stiller følgende krav til våre produsenter:
  1. Råvarene skal være lokale og sporbare (så langt praktisk mulig)
  2. Foredlingen skal ha et håndverksmessig/småskala preg
  3. Produsenten(e) skal selv stå for salget på Bondens marked

Disse kravene stiller vi for å sikre at du som kunde får et unik vare hvor opprinnelse, kvalitet og smak står i sentrum. Kjøttet kommer fra egne dyr eller dyr i lokalmiljøet, bærene er høstet selv og brødene bakt i egen ovn. Fordi det er produsenten selv som står for salget kan du få all den informasjon du ønsker deg om produktet. Produsenten er ikke alltid en bonde, men det må være en person som bearbeider lokale råvarer gjennom småskalaforedling. Markedsplassene vil være på tradisjonelle torgplasser, parker eller i avstengte gater.