"Hva er kortreist mat - og hva er lokalprodusert." - I Vestfold.


Café Lotus i Stokke var vertskap for frokostmøtet den 27.mars. Her var nesten 30 bransjefolk samlet, derav et flertall produsenter: sammen med bønder og produsenter av Vestfolds mat-merkevarer som Gårdsand AS, Grøstadgris AS og Smaksprodukter AS, var også representanter fra butikkkjedenes ferskvaresjefer, grossistledd, leverandører, Fylkesmannens landbruksavdeling, slakteri, foredlere og forleverandører. Det var VestfoldMat SA som, i samarbeid med Vestfold Bondelag, hadde gleden av å invitere til lokalmat-møte i etterkant av månedens frokosttreff.Medarrangør Vestfold Bondelag v/Amund Kind fokuserte på sammenhengene i landbruket, og la spesielt vekt på samspillet mellom "lokalmat" og "bulk-produksjonen", som er så gjensidig avhengige av hverandre - men også landbrukssamvirket som sterk og bærende bjelke i den videre utviklingen for den norske matproduksjonen. 


Trude Viola Antonsen fra Grøstadgris AS fortalte om økologisk frilandsgris - "Grøstadgris - ren mat uten tilsetningsstoffer". Her er kvalitet, dyrevelferd, etikk og trivsel i fokus, det er viktig at grisen får lov til å være gris. Antonsen trakk også fram hvor viktig foret er i en bærekraftig produksjon som Grøstadgris, og eksemplifiserte samarbeidet deres med Vestfoldmøllene AS. Grøstadgris er medlem av VestfoldMat SA.


Vestfoldmøllene AS og Bjertnæs Salat AS nyter fersk og kortreist frokost - alt basert på lokale råvarer, og laget til av Café Lotus, Stokke.


Hovedgjest og -foredragsholder var Norturas lokalmatansvarlige Jack Andersen, som ga konstruktive og realistiske råd til bransjen. Matsikkerhet og økonomi er blant driverne i matvareproduksjon, men det viktigste i all produksjonsplanlegging er helhet: "Husk, du må bli kvitt hele dyret", var rådet fra Norturas lokalmatansvarlige. 


Smaksprodukter AS presenterte sin bedrift og fortalte sin historie. De er medlem av VestfoldMat SA, og selger alle sine produkter direkte, bl.a. ved hjelp av egen hjemmeside.Konsentrerte møtedeltagere og godt oppmøte - flere gullkorn var å hente, både fra innleggene og i diskusjonen under- og i pausen. 
Hva er kortreist mat  - og hva er lokalprodusert? Vi satte fram spørsmålet som en del av møtets premiss - her er det mange ulike oppfatninger, og det pågår til dels en definisjonskamp ift geografisk utstrekning. 

Egentlig er det kanskje ikke så komplisert, om vi bare "lytter til" ordenes betydning og holder begrepene adskilt ut i fra at mat produsert lokalt i Vestfold er lokal mat i Vestfold, og det som er kortreist har reist et begrenset antall km... Vi opplever en klar utfordring ift publikums etterspørsel og informasjonsbehov, når for eksempel kjøtt som er produsert i Vestfold må reise fram og tilbake over fylkesgrensene for bl.a. å bli slaktet. Dette er endel av den utfordringen som kjøttprodusentene i Vestfold har tatt tak i - og jobber for å finne en løsning på - kanskje først og fremst klimamessig, mente leder av VestfoldMat, Karine Huseby. Trond Andresen, mesterkokk med bl.a. erfaring som kjøkkensjef på Le Canard i Oslo, nå eier og driver av Conradis Bar og Restaurant på brygga i Tønsberg, er en god og kunnskapsrik støttespiller til  VestfoldMat AS. 


Gårdsand AS er på mange måter et av Vestfolds flaggskip. De har bygget opp en betydelig merkevare når det gjelder kvalitetskjøtt av and og etterhvert også kylling. Daglig leder og medeier Gårdsand, Aadne Søyland, snakket bl.a. om oppbyggingen og ideen bak Gårdsand, utviklingen med bl.a. overgangen fra slakting ved Norturas anlegg i Rakkestad til slakting i eget slakteri. Det var lærerikt og interessant å høre rådene hans.


Vertskapet på café Lotus, Kristine og Turid (i grønt). 
Innehaver av Cafe Lotus, Turid Evensen, er utdannet både kokk og konditor. Og etter mange år i bransjen fikk endelig drømmen gå i oppfyllelse "lage sitt eget sted".

Evensen har læretid som kokk på Lillehammer Hotell og konditor hos Pascal i Oslo. Hun har jobbet på restaurant, hoteller, kantine,som konditor og catering. Hun ble i 1995 Norgesmester for unge konditorer.

Søte fristelser som avbrekk i lokal-mat møtet. Alt "hjemmelaget" og fristende servert av Cafe Lotus.