ÅRSMØTET 2017Medlemmer og støttemedlemmer vil motta årsmøtepapirer i posten.
Årsmøte holdes på Furuegg i Sandefjord tirsdag 29.03.16 kl 18.00-22.00
Kari Mette Holm fra Fylkesmannen kommer og gir oss et bilde på det som rører seg i Vestfold og regionalt.
Preben Fossås forteller om sin deltagelse på Grune Woche og hva det bringer med seg.
Det er påmelding innen 23.03.16, grunnet bevertning.

VEL MØTT!

Hilsen styret