Først og fremst en møteplass

"Først og fremst en møteplass" - men også så mye mer! Frokostmøtene i FROKOSTKLUBBEN -  Smaken av Vestfold, som arrangeres fast hver siste torsdag i måneden, i regi av produsentsammenslutningen VestfoldMat SA, har fått et godt fotfeste som treffpunkt og informasjonsutveksling i mat- og reiselivsbransjen i Vestfold. Opprinnelig startet i januar 2013, som et initiativ fra kokkene, til oss produsenter, har dette vokst og blitt et bransjetreff for alle som er tilknyttet matproduksjon og - omsetning i Vestfoldregionen. I dag favner nettverket bredt, fra bønder, bakere, møller, fiskeforhandlere, grossister -  til kokker,  designere, representanter fra kolonial-og matbutikker, kommune- og fylkesansatte, fylkesmannen og andre tilknyttet reiseliv- og mat- produksjon/serveringsbransjen.

Vi kan være stolte over at vi sammen har fått til dette, som etterhvert også etterspørres i andre regioner. VestfoldMat har vært en sentral pådriver i det gode arbeidet med fokus på VestfoldMaten, men hadde ikke klart dette alene. Det er samarbeidet og kommunikasjonen som må til. Det er mange initiativ og prosjekter, som i de to ssiste årene har springet ut av denne møteplassen. Vi tar det kanskje som en selvfølge, men hver måned er det hver og en av oss som møter opp, som faktisk er med og bidrar til å sette Vestfold ennå mer på mat-kartet, både i kraft av vår "faglige"deltagelse - men like mye ved faktisk å bidra til en levende, og bærekraftig bransje, som både framstår levende, engasjert og utålmodig etter å finne stadig bedre løsninger, og kreve MER samarbeid og felles drakraft. Mot felles målsetting og resultat. 

Husk: dette er "først og fremst en møteplass", hvor relasjoner bygges og muligheter skapes, av dem som selv vil og tar et tak. Inviter gjerne med deg kollegaer og bransjefolk, gjerne lærlinger og nye i bransjen. Slik bygger vi et solid relasjonsnettverk, der vi sammen kan utgjøre en viktig konkurransekraft! Takk igjen for godt oppmøte på årets første treff. Listen talte 23 møtedeltagere:)


Kristin Hammer Anvik, fra Anvik gård i Brunlanes representerte i dag Visit Brunlanes - og snakket om det populære prosjektet Jentene på Kyststien, som i år jubilerer 10 år! Anvik gård er frokostvertskapsted i februar: torsdag 26. februar.

Frokostvertinnen selv, i strålende form  -som alltid. Margrethe Horne er vertskap for tredje gang, siden oppstarten nettopp her på Tønsberg Vandrerhjem, i januar 2013.


Alexander Nussbaum representerte fra Fylkesmannen i Vestfold:
I godt selskap fra Fylkesmannens utsendte Alexander Nussbaum, fikk vi innføring i Osloregion og satsningen på Grüne Woche.


Harald Nesse, kokk- og Bamarepresentant, med VestfoldMat-medlem Martin Danielsen, Kjær gartneri og Thorbjørn Kjærås.
Amund Kind fra Vestfold Bondelag og gruppen Mat og Landbruk - i samtale med reiselivsfasilitator Ellen Larsen.


God stemning gir en god start på dagen, frokostmøtet er en arena og en møteplass for hele mat- (og reiselivs) bransjen i Vestfold. 

Vareprøver hører med på frokostmøtet; her er det salat- og potetprodusent (og VestfoldMat-medlem) Bjertnæs & Hoel som hadde med en hyggelig overraskelse til frokostvertskapet!